KULLANIM KOŞULLARI

Giriş

İşbu metin Kıbrıs Biletçim’e (“kibrisbiletcim.com”) ait www.kibrisbiletcim.com adresli web ni kullanacak olan tüm gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar ile ayrıca Kıbrıs Biletcim ile üyelik sözleşmesi akdetmiş Üyeler için bilinmesi gerekli olan Dijital Kanallar ve bilet satın alınan etkinliklere ilişkin her türlü katılım veya etkinlik bileti kullanım koşullarının neler olduğunu açıklamaktadır. Kıbrıs Biletcim Dijital Kanallarına girmekle “Kullanım Koşulları” kabul edilmiş sayılır.

Tanımlar

Alıcı/lar: Üye’yi veya Kıbrıs Biletcim Satış Kanalları ile bilet satın alan veya bileti elinde bulunduran alıcıları ifade eder; ancak bilet iptal ve iadeleri konusunda Alıcı veya Alıcılar deyimi yalnızca bileti satın alan kişiyi ifade eder. Ayrıca atıf yapılmadığı sürece “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” ibaresi Üye’yi ve Alıcı’yı da kapsamaktadır.

Dijital Kanallar: www.kibrisbiletcim.com adresli web sitesinin tamamını ifade eder.

İşbu metinde tanımlanmamış terimler, üyelik sözleşmesinde kendilerine atfedilen tanımları ifade eder.

Bileti Satılan Etkinliklere İlişkin Kurallar

Etkinliğe Katılım

Etkinliğe giriş ancak Alıcı’nın Emailine (Eposta) gönderilecek karekodu barındıran bilet ile yapılacağından, karekod görüntülemeye elverişli bir cep telefonunun bulunması ve Etkinliğe bu karekodu barındıran biletin gönderildiği Email(Eposta)  ya da belirtilen karekodun kağıt çıktısı/baskısı ile gelinmesi zorunludur.

Satın alınan bilet(ler) Alıcı’ya elektronik ortamda sunulacaktır. Etkinliğe giriş ancak Alıcı’nın Emailine gönderilen bu karekodu barındıran bilet ile olanaklı olacaktır. Ayrıca mevzuat uyarınca elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen ve fatura niteliğindeki elektronik bilet de kağıt baskısı alınabilecek şekilde Alıcı’ya sunulacaktır; ancak fatura niteliğindeki bu elektronik bilet, etkinliğe girme olanağı sağlamayacak yani etkinliğe giriş için kullanılamayacaktır.

Etkinliğe giriş sadece Alıcılar’ın Emailine gönderilecek karekod barındıran bilet ile yapılacağından bu karekodun/biletin hiç kimse ile paylaşılmaması ve gizliliğinin ve mevcudiyetinin muhafaza edilmesi gerekli ve önemlidir. Hangi nedenle olursa olsun, biletin veya Alıcı’nın cep telefonunun çalınması, kaybı, okunmaz hale gelmesi halinde Kıbrıs Biletcim’den talepte bulunulamaz ve Alıcı’nın etkinliğe katılım imkanı bulunmaz. Karekod barındıran bilet, başka bir denetim uygulanmak zorunlu olmaksızın, etkinliğe girişe imkan sağlayan tek vasıta olarak belirlenmiştir. İstisnai bir uygulama olarak, karekodu barındıran biletin Alıcı’nın kusuru dışında herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelmesi durumunda, biletin başkası tarafından o ana kadar kullanılmamış olmasının teyit edilebilmesi ve diğer biletin iptal edilmesi koşulu ile Kıbrıs Biletcim dilerse aynı kurallara tabi bir yeni karekod üretebilir ve ilgili Alıcının üyelik hesabındaki “Biletlerim” sayfasına yükleyebilir.

Satın alma sonucunda Alıcı’nın Kıbrıs Biletcim üyelik hesabına kayıtlı Email adresine ile sipariş gönderilir

Kıbrı Biletcim, internet veya GSM ağlarındaki kesintiler vb. nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden veya gönderimin hiç gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

Etkinlik mekanına giriş ve bilet(lerin) kontrolü Etkinlik Organizatörü tarafından sağlanır. Etkinlik Organizatörü, etkinlikle ilgili olarak (giriş saati, çıkıp yeniden giriş yapılabilmesi, geç giriş engeli, yiyecek içecek ve diğer yasak ya da sınırlamaları, fotoğraf çekimi ve teknik ekipman sokulması, canlı hayvan kabulü vb. tüm konularda) kuralları serbestçe belirleyebilecek olup Alıcı bu kurallara riayet etmekle yükümlüdür. Kıbrıs Biletcim, Etkinlik Organizatörü tarafından kendisine bu kuralların iletildiği şekliyle Dijital Kanallar üzerinde duyurusuna yer verebilecektir.

Etkinlik duyurusunda yer alan etkinlik materyallerini oluşturan görsel ve diğer içerikler Etkinlik Organizatörü tarafından temin edilmiş ve  iletilmiş materyaller olmakla, bu etkinlik materyallerinin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, yeterliliği, satılan biletlerle uyumu konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz ve bu içerikle ilgili Kıbrıs Biletcim hiçbir sorumluluk taşımaz.

Etkinlik Organizatörü’nün belirleyeceği kurallara veya hukuka aykırılık içeren veya suç teşkil edebilecekler davranışlar vb. nedeni ile Alıcıların etkinliğe alınmaması ve/veya etkinlik mekanından çıkarılması vb. durumlar bilet(ler)in iadesi veya bedel talebi hakkı doğurmaz ve Kıbrıs Biletcim bu uygulamalardan sorumlu tutulamaz.

Kıbrıs Biletcim, kişi başına satın alınabilecek bilet sayılarını belirleme ve bunlara sınırlama getirme hakkına sahiptir.

Aksi bu kullanım koşullarında ve ilgili mevzuatta belirtilmediği sürece, bilet(ler), etkinliğe giriş için bileti elinde bulunduran kişi tarafından kullanılabilecektir.

Etkinlik Sorumluluğu

Kıbrıs Biletcim, etkinliğin sahibi ya da organizatörü değildir. Bilet satışı yapılan etkinliğin ifası, tamamen Etkinlik Organizatörünün sorumluluğundadır. Etkinlik mekanının kapasitesi, bilet fiyatları, satılacak bilet sayısı, kategorileri, mekanın Alıcı’lar için konumlandırılması hususları Organizatör tarafından belirlenmiştir. Etkinlik için satışa sunulan bilet sayılarını ve ayakta veya oturarak mekan yerleşimini/kullanımını belirlenmesi, seyircilerin sahneyi görmesi, acil çıkış veya tahliye yol veya kapılarının kapatılmaması, güvenlik sorunları ve her türlü risklerin önlenmesi, her türlü zarar, kayıp, yaralanma, ölüm vb. olaylar veya Etkinlik’in ertelenmesi, iptal edilmesi kararları ile sorunsuz ve ayıpsız bir Etkinlik gerçekleştirilmesi yalnızca Etkinlik Organizatörü’nün sorumluluğundadır. Kıbrıs Biletcim’in verdiği hizmet, satışa konu etkinlik biletlerinin Kıbrıs Biletcin satış kanalları aracılığıyla satışı hizmetinden ibarettir.

Bu kapsamda Kıbrıs Biletcim:

Etkinliğin belirli tarih, saat ve yerde gerçekleştirileceğine, iptal veya erteleme kararı alınmayacağına,

Etkinliğin içerik ve niteliğine, süresine ve seyirci memnuniyetine, hizmetin ayıplı olmayacağına,

Etkinlik Organizatörü tarafından kapasite fazlası bilet satılmayacağına, bilet kategorilerine uygun mekan düzeni sağlanacağına,

Etkinlik mekanının söz konusu etkinliğe uygunluğuna, etkinlik için gerekli izin ve onayların alındığına,

Can ve mal güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alındığına, etkinliğin sigortalamasına,

Etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için diğer tüm yasal mevzuat hükümlerinin yerine getirildiğine,

dair herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve sorumluluk taşımamaktadır.

Etkinlik iptali ile bilet bedeli iade prosedürünün, etkin şekilde Alıcılar’a duyurulması Etkinlik Organizatörü’nün sorumluluğundadır. Kıbrıs Biletcim Dijital Kanallar’da ve/veya bileti satın alan Alıcılar’a iletişim bilgilerini kullanarak veya kayıtlı hesapları üzerinden iptal/erteleme duyurusu yapabilir. İptal ve erteleme durumlarında etkinlik özelinde açıklanacak iade süresi ve prosedürlerine uygun davranılması gerekli ve zorunludur.

İptal ve bilet bedellerinin iadesi konusunda tek muhatap bileti satın alan Alıcı olup, bileti satın almadan elinde bulunduran kişilerin (Alıcıların) biletin iptali ve bilet bedelinin iadesi bakımından hiçbir hak ve yetkileri olmayacaktır. Bilet iptal ve bilet bedellerinin iadesi ile ilgili olarak Alıcıların satın aldıkları bilet(ler)i verdikleri diğer üçüncü kişiler (bileti elinde bulunduranlar) ile olan tüm ilişkinin yönetimi yalnızca bilet(ler)i satın alan ve bilet(ler)in ilgili üçüncü kişi tarafından kullanımına olanak sağlayan Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu kişilere karşı ve/veya bu kişilerle olabilecek sorunlardan dolayı Kıbrıs Biletcim hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Etkinliğin iptali durumunda kredi kartı ile ödemeler otomatik olarak bileti satın almış olan Alıcı’nın kredi kartı hesabına yapılır. Erteleme halinde de, bileti satın alan Alıcı’nın dilerse bileti iade hakkını kullanmasına olanak sağlanır.

Kıbrıs Biletcim’in herhangi bir nedenle bilet satın alanlara karşı bilet bedelini iade etmesi gereken yasal durumlar oluştuğu takdirde, bu iade ve/veya ödeme ilgili bilet satın alandan tahsil olunan toplam bilet bedeli ile sınırlı olup diğer tüm konular yalnızca Etkinlik Organizatörü’nün sorumluluğunda ve tazmin yükümlülüğündedir. Bilet satın alanların etkinliğin iptali/ertelenmesi halinde satın aldıkları bilet bedelini Kıbrıs Biletcim’den talep edebilmesi hakkı saklı olmak üzere, Kullanıcılar hangi nedenle olursa olsun Kıbrıs Biletcim’e bir ödeme yükümlülüğü veya tazminat talebi yöneltemeyeceklerini, etkinlikle ilgili tüm konularda tek muhataplarının Etkinlik Organizatörü olduğunu, peşinen kabul ve taahhüt eder.

Dijital Kanallar Kullanım Koşulları

Kıbrıs Biletcim, Dijital Kanallar’ın içerik sahibi olarak Dijital Kanallar’da yer alan içeriği (her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb) her zaman belirleyebilir, güncelleyebilir, gerekli olan hallerde değiştirebilir, kaldırabilir, Dijital Kanallar’ı sonlandırabilir.

Dijital Kanallar’da bilet satışına konu etkinliklerin tanıtımında Etkinlik Organizatörü tarafından sağlanan içerikler (metin görsel, foto, video vb) bakımından Kıbrıs Biletcim’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz ve tek muhatap Etkinlik Organizatörü’dür.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ı, Dijital Kanallar içeriğinde yer alan içeriği kişisel kullanım amaçlı olarak görüntülemek, bu içerikle ilgili bilgi edinmek, ayrıca Üyeler bakımından ise Üyelik olanaklarından yararlanmak için ve burada yayınlanan kullanım koşullarına uygun şekilde kullanabilirler.

Kullanıcılar, kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Dijital Kanalları ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir. Kullanıcılar dilerse kişisel verilerini vermek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Üyelik işlemini gerçekleştirebilirler.

Dijital Kanallar’da yer alan bilgilerin yeterliliği ve Etkinlik Organizatörü tarafından sağlanan içerik ve bilgilerinin doğruluğu ve hukuka uygunluğu Kıbrıs Biletcim tarafından garanti edilmiş değildir. Kullanıcılar bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde bulundurarak kendileri için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlama sorumluluğunu üstlenirler.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar’daki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Kıbrıs Biletcim’e sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar üzerinde bir başka web sitesine, uygulamasına veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Kıbrıs Biletcim ile ilgisi olmadığını ve bu sitelerin veya dijital kanalların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve buralarda yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir.

Kullanıcılar’ın, Dijital Kanallar’ın Kullanım Koşullarını okumamaları veya okumalarına rağmen bu kuralları ihlal etmeleri sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Kıbrıs Biletcim, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlar, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar’ın Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlali ve sair herhangi bir şekilde Dijital Kanallar’ın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Dijital Kanallar’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Dijital Kanallar’ı kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı Kıbrıs Biletcim’den hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ı ziyaretlerinde ve Dijital Kanallar ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

İşbu Kullanım Koşulları, Kıbrıs Biletcim tarafından her zaman değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir; değiştirilmiş koşullar Dijital Kanallar’a güncelleme tarihi belirtilerek konulur ve derhal yürürlüğe girer. Kullanım Koşulları’na ilişkin değişiklik ve güncellemeler web sayfasında ya da mobil uygulamada bir uyarı metni ile kullanıcıların dikkatine sunulur.

Dijital Kanallar’da veya satın alınan bilet(ler)de veya ürünlerde veya yazılımlarda yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Dijital Kanallar’ın içeriği ve içerikte yer alan bilgileri veya bilete ya da satış işlemine ait yazılımları temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; kaynak koda ve/veya nesne koduna dönüştürülemez; tersine mühendislik yapılamaz. Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.

Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ı ve satın aldıkları bilet(ler)i, ürünleri vb. kullanırken hukuka aykırı davranmamakla ve üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Kullanıcıların, Dijital Kanallar’ı ve satın aldıkları bilet(ler)i veya ürünleri kullanırken yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen/münhasıran ilgili Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı’nın hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kıbrıs Biletcim’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, Dijital Kanallar’daki kullanımlarında, yürütebileceği yazışmalarda, paylaşımlarda vb. yasadışı, tehdit, hakaret, iftira veya küfür içeren, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, tehditkar, pornografik vb. içeriklere ve söylemlere herhangi bir şekilde yer vermemekle yükümlüdür.

Dijital Kanallar’da yer alabilecek Kullanıcılar’a ait yorum ve değerlendirmeler, görüş açıklamaları vb., Kıbrıs Biletcim’in serbestçe takdirinde olmak üzere kısmen ya da tamamen yayınlanmayabilir, silinebilir, içerik korunarak yeniden düzenlenebilir.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar’ın kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiçbir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Dijital Kanallar’a doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.

İşbu “Kullanım Koşulları”nda ve Dijital Kanallar’da ayrı bir başlıkla yayınlanmakta olan “Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası”nda yer alan kuralları ihlal eden Kullanıcılar’ın her türlü kullanımları Kıbrıs Biletcim tarafından derhal engellenebilir, erişim durdurulabilir ve Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulabilir.

Kullanıcılar, Kıbrıs Biletcim’in, “Kullanım Koşulları” ve “Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası” belgelerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar veya bilet üzerinde Kıbrıs Biletcim ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir eser, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler bulunabileceğini, bunların tamamının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ve Kıbrıs Biletcim ve/veya eser / icra / yapım / tasarım / marka / patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki eser / icra / yapım / tasarım / marka / patent ve diğer hak sahiplerinin yasal olarak aradığı koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve sözleşme imzalanmaksızın her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde rekabet ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kullanıcılar, Dijital Kanallar’a girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Koşulları” metnini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

Biletini Seç Keyfine Bak

 

İletişim

Download APP

apple-store
google_play
© 2022 Kıbrıs Biletcim. Tüm hakları Saklıdır. Creafinity Ltd.